Hundretusener av passasjerer er berørt av problemene i flytrafikken, ifølge representanter for luftfartsmyndighetene.

Storbritannia og Nederland er verst rammet, ifølge Eurocontrol, som har ansvar for flytrafikken i Europa. Det var imidlertid ventet at situasjonen ville bedre seg utover dagen.

— Den nåværende askeskyen er ventet å gå i oppløsning, sier Eurocontrol i en uttalelse.

— Det vil også oppstå forsinkelser på grunn av tettere trafikk i luftrom som ligger nær de stengte områdene, heter det videre.