Svärdet og et annet stort fartøy i Sveriges flåte, Kronan, gikk begge tapt i et slag i året 1676 mellom svensker på den ene siden og dansker og nederlendere på den andre. Slaget sto utenfor øya Öland i Østersjøen, der vrakene av de to skipene fortsatt ligger.

Professor i marin arkeologi Johan Rönneby sa onsdag til nyhetsbyrået TT at funnet av Svärdet er en viktig begivenhet.

— Et øyeblikk fra et sjøslag på 1600-tallet er så å si frosset fast i tid, framholdt han.

Dykkere som har vært nede på stedet, forteller at rundt 20 meter av Svärdets skrog fortsatt ligger på havbunnen, og at disse vrakrestene er omtrent sju meter høye. Blant vrakrestene er også kanoner og utskårne trefigurer.

Nå skal disse tingene filmes og dokumenteres, men berging av hele vraket av Svärdet kommer ikke på tale. Et annet gammelt svensk krigsskip, Vasa, ble berget i 1961 etter at det kantret og sank på jomfruturen i 1628. Det ligger nå på utstilling på et eget museum i Stockholm.

GIKK NED: Mye tyder på at det er «Svärdet» som gikk ned med 600 mann i 1676, som nå er funnet sørøst for Öland. Det ble senket av dansk/nederlandsk flåtestyrke.
SCANPIX