Elva Teviot i grenseområdene mellom Skottland og England gikk over sine bredder natt til onsdag, og oversvømte gatene i den sørskotske byen Hawick. Den viktige jernbanelinjen mellom England og Skottland langs den britiske vestkysten var også satt under vann.

– Det er ikke snakk om fare for katastrofer lik tsunamien i Sør-Asia eller orkanen Katrina i USA. Men vi ser likevel en risiko for betydelige skader som følge av ekstreme nedbørsmengder og springflo ved kysten, sier en talsmann for forsikringsgiganten Halifax.

I fjor behandlet Halifax til sammen rundt 20.000 krav om erstatninger for skader som skyldtes uvær, og i år er tallet allerede kommet opp i 23.000. Selskapets utbetalinger etter slike skader i 2004 kom opp i over 17 millioner pund eller 193 millioner kroner.

Mange av disse skadene kunne vært unngått, hvis huseiere hadde gjort grunnleggende forberedelser for hardt vær, mener Halifax-talsmannen. Rundt to millioner husstander kan bli rammet til vinteren, men bare rundt 40 prosent av huseierne vet dette, sier han.