For andre dag på rad kastet demonstrantene stein og brannbomber mot sikkerhetsstyrker og opprørspoliti som hadde sperret av hovedveien forbi Atmajaya-universitetet i sentrum av hovedstaden. Politiet svarte med å skyte med plastkuler mot de om lag 1000 demonstrantene. Politiet rettet også våpen mot journalister og fotografer, som ble slått med køller. Tre demonstranter og en politimann ble drept i de kraftige sammenstøtene. Demonstrasjonene retter seg mot en ny sikkerhetslov som nasjonalforsamlingen vedtok torsdag, som gir de militære større makt. Regjeringen hevder at loven er tilpasset et mer demokratisk Indonesia, men kritikerne spør hvorfor det var om å gjøre å presse den gjennom i den nåværende nasjonalforsamlingen, like før den overlater plassen til den nye som ble valgt nylig. Fredag ble det opplyst at Habibie har utsatt å undertegne loven, som følge av de kraftige protestene. -— Regjeringen foreslo overfor Habibie at han skulle utsette å undertegne loven, og han gikk med på dette. Utsettelsen skal gjøre det mulig å informere bedre om loven, slik at folket skal forstå og akseptere den, uttalte generalmajor Sudrajat. Flere titall studenter og noen soldater ble skadd i sammenstøtene som fant sted i flere indonesiske byer torsdag. Trafikken i sentrum av Jakarta stanset helt opp, og gatene var fulle av steiner og andre rester etter opptøyer i løpet av natten, blant annet en utbrent buss.

 NTB-AFP-REUTERS Jakarta