JENS ERIK RASMUSSEN

Demonstranter utstyrt med hetter, steiner og Molotovcocktailer kjempet mot politiet i Santiagos gater. Politiet svarte med vannkanoner og tåregass mot ungdommene som brøt ut av demonstrasjonen for å angripe politiet. Den i utgangspunktet fredelige marsjen samlet titusener av mennesker som ville protestere mot toppmøtet i Den økonomiske samarbeidsorganisasjonen for Stillehavsregionen APEC.

Slagordene og plakatene var først og fremst rettet mot George W. Bush.

— Fascist Bush er en terrorist, ropte demonstrantene.

Bush på tomannshånd

USA vil benytte helgens toppmøtet mellom Asia og stillehavslandene i Chile til å legge massivt press på Nord-Korea for at få landet til å oppgi ambisjonene om å utvikle atomvåpen. Kampen mot terror blir et annet viktig emne når de 21 topplederne møtes.

Søndag er det lagt opp til en kjølig samtale mellom Kinas president Hu Jintao og Japans regjeringsleder Junichiro Koizumo, som har en del å snakke om etter mange alvorlige knuter på de diplomatiske forbindelseslinjene.

Underveis vil de mindre landene prøve å få fart i prosessen som skal føre til økt frihandel mellom landene, som samlet står for 47 prosent av verdenshandelen. Etableringen av et frihandelsområde var et av hovedmålene da APEC ble etablert for 15 år siden, men på de siste toppmøtene har terrorisme og sikkerhetspolitikk vært i sentrum, det vil også skje denne gangen.

USAs president vil møte en rekke toppledere på tomannshånd. Blant de utvalgte er presidenter og regjeringsledere fra Kina, Japan, Sør-Korea og Russland, som alle er deltakere i de strandete sekspartsforhandlingene med Nord-Korea, som ikke er medlem av APEC.

Hektisk i kulissene

Toppmøtet er en opplagt mulighet for å fastlegge en fremtidig strategi overfor Nord-Korea, som boikottet de siste forhandlingene i september. Tre tidligere møter brakte ikke partene særlig videre, men nå vil USA sparke gang i prosessen.

Målet er at få Nord-Korea til å stanse utviklingen av atomvåpen, og midlet er diplomatisk press og økonomisk hjelp til landet, som er blant verdens fattigste. Partene er også klar til å gi det lukkete landet visse sikkerhetsgarantier, men det svinges også med pisken. Australias utenriksminister Alexander Downer gjorde det fredag klart at økonomiske sanksjoner var en mulighet hvis de nordkoreanske lederne ikke beveger seg.

George W. Bush vil ikke minst bearbeide den kinesiske presidenten Hu Jintao, siden Kina best kan overbevise de kommunistiske lederne i Nord-Korea om å vende tilbake til forhandlingsbordet.

Delegasjonen fra Washington vil prøve å få økt tilslutning til den fortsatte krigen mot terror, og det er i løpet av uken jobbet på spreng bak kulissene for å fremme initiativer som kan hindre terrorhandlinger. Det gjelder f.eks. økt kontroll med materiale og komponenter som kan brukes til fremstilling av masseødeleggelsesvåpen.