Antall angrep er rekordhøyt i år, og bare i juli ble 260 sivile afghanere drept, blant dem 19 hjelpearbeidere. Det er det høyeste tallet på seks år.

Den økende uroen sprer usikkerhet og gjør hjelpearbeidet stadig vanskeligere, sier de 100 organisasjonene og oppfordrer alle parter til å respektere livene til ikke-stridende sivile.

«Hittil i år har antall opprørsangrep, bombeangrep og andre voldelige episoder økt med rundt 50 prosent i forhold til samme periode i fjor,» sier Agency Coordinating Body for Afghan Relief (ACBAR).

Antall utenlandske soldater i Afghanistan har økt med over 10.000 i løpet av det siste året og er nå kommet opp i 71.000. Antall afghanske soldater har økt omtrent like mye, men Taliban-opprøret har samtidig økt både i styrke og bredde.

Ifølge ACBAR var det 463 opprørsangrep i mai og 569 i juni. Rundt 2.500 mennesker er drept hittil i år i konflikten. Presise tall er ikke tilgjengelige, men trolig inkluderer tallet 1.000 sivile.

Alle dreper Rundt to tredeler av de sivile dødsfallene skyldes angrep fra opprørerne, og da dreier det seg særlig om selvmordsangrep og andre angrep som ikke tar hensyn til at sivile blir rammet.

Ifølge ACBAR har Taliban i sør og øst innledet en stadig med systematisk terrorkampanje som inkluderer trusler, bortføringer og likvideringer rettet mot sivilbefolkningen.

Men det stadig økende antall bombeangrep som gjennomføres av de internasjonale styrkene, har også bidratt til at stadig flere sivile blir drept.

«Ofte medfører operasjoner som afghanske og internasjonale styrker gjennomfører, en overdreven bruk av makt, utenomrettslig drap, ødeleggelse av eiendom og mishandling av mistenkte,» heter det i ACBARs erklæring.

Skoler stenges Den akselererende volden har ført til at et stort antall skoler og helseklinikker har måttet stenge, hindret hjelpe— og utviklingsprosjekter og skapt et stadig større internt flyktningproblem, sier ACBAR.

ACBAR oppfordrer alle parter til å prioritere sikkerheten til sivilbefolkningen og respektere krigens lover. Det innebærer blant annet å skille mellom stridende og ikke-stridende, aldri å bruke sivile som skjold og ikke å angripe humanitære organisasjoner eller deres personale eller lagre.