De siste årene har tallet på voldsepisoder som blir meldt til det svenske arbeidstilsynet, Arbetsmiljöverket, blitt mer enn fordoblet. Til nå i år er det allerede kommet 300 voldsmeldinger, skriver Dagens Nyheter.

Men dette er bare toppen av isfjellet, sier inspektør Stefan Hult i Arbetsmiljöverket til avisen.

En undersøkelse tilsynet har gjort viser at nesten hver tredje lærer utsettes for vold eller trusler om vold på jobben hvert år. Ifølge en rapport fra Lärarnas Riksförbund opplever mer enn halvparten av svenske lærere at vold og trusler er blitt vanligere.

Svært mange lærere tør ikke prate om hendelsene, og få av tilfellene blir anmeldt. Mange velger i stedet å slutte i yrket, sier forbundets leder Metta Fjelkner.