Tidligere har amerikanske embetsmenn nektet for at man hadde kjennskap til konsekvensene en kraftig orkan som Katrina ville få i delstaten Louisiana. Fredag offentliggjorde imidlertid demokrater i Representantenes hus et FEMA-dokument fra 2004.

Hvis en orkan med styrke mellom tre og fem på skalaen Saffir-Simpson skulle ramme Louisiana ville det føre til «en katastrofe av et omfang som delstaten ikke ville kunne håndtere uten massiv hjelp fra nabodelstater og den føderale regjering», heter det i dokumentet.

Framtidsscenarioet blir betraktet som så alvorlig at det anbefales omfattende planlegging for å «bedre regjeringens beredskap slik at den kan reagere effektivt». Det understrekes at over en million mennesker ville måtte evakueres, og at det ville overbelaste mottakssentrene i Louisiana og tilgrensende delstater.