Det bekreftet statsminister Anders Fogh-Rasmussen fra EUs formannsland Danmark på en pressekonferanse ved midnatt.

Da hadde regjeringssjefer og statsoverhoder hatt en bedre middag og diskuert det fransk-tyske forslaget om å koble finansieringspakken for de nye medlemslandene med en viss innstramming av kostnadene til EUs felles landbrukspolitikk (CAP).

— Vi har opplevd et virkelig gjennombrudd her i kveld. Vi er enige om å sluttføre forhandlingene med søkerlandene og tilby dem en finansiering i tråd med Kommisjonens forslag, sa Fogh-Rasmussen.

Det vil si at de nye landene får tilbud om til sammen 25 milliarder euro for den første medlemskapsperioden, 2004-2006.

— I tilknytning til dette er vi også enige om tiltak for å begrense utgiftene til CAP, la den danske statsministeren til.

Han la til at det fortsatt var flere elementer i opplegge som skulle diskuteres på toppmøtets andre dag, fredag. Men det synes klart at EU for en gangs skyld har tatt knekken på en potensiell krise allerede i starten på et toppmøte.