Havarikommisjonens gransking viser at flyet hadde en omfattende sprekk i vingens bærende konstruksjon som skyldtes materialtretthet. Sprekken som fra utsiden var skjult under en plate, hadde utviklet seg over lengre tid.

– Ingenting tyder på at piloten fikk noe forvarsel om hva som holdt på å skje, sier Stefan Christensen ved havarikommisjonen til det svenske nyhetsbyrået TT.

Havarikommisjonen i Sverige vil nå sende ut en uttalelse om resultatene av de tekniske undersøkelsene til tilsynsmyndigheter over hele verden.

– Etter det er det opp til tilsynsmyndighetene å ta en eventuell beslutning om flyforbud for samtlige fly av samme type som ulykkesflyet, sier Christensen.

Havarikommisjonen kommer til å fortsette sine undersøkelser for å bringe klarhet i ulykkesforløpet.

Christensen utelukker ikke at det kan ha vært mangler ved vedlikeholdet av flyet, ettersom den ytre platen som skjulte sprekken, skal tas vekk når flyet inspiseres.

Fire personer mistet livet i flyulykken.