Frankrike og Nederland presenterte sine planer for forebyggende vaksinering i EUs faste komité for matvaretrygghet og dyrehelse i Brussel tirsdag.

Frankrike ønsker å vaksinere kommersielle bestander av ender og gjess i områder langs vestkysten der det ikke er mulig å bringe disse innendørs. Nederland måtte slakte millioner av fjærfe etter et utbrudd av fugleinfluensa i 2003, og skal ha et ønske om en enda bredere vaksinekampanje. Mye tydet tirsdag på at de to landene ville få grønt lys for å iverksette vaksinering.

Spørsmålet om forebyggende vaksinering er omstridt både blant EU-land og eksperter. En av grunnene til det er at fjærfe kan fungere som smittebærere selv om de er blitt vaksinert. Fjærfe som ikke er godt nok vaksinert kan nemlig bli smittet og spre viruset videre uten å vise symptomer på sykdom. Det vil gjøre det enda vanskeligere å bekjempe spredning.