Men mange av flyktningene vil ikke reise tilbake nå fordi de frykter å bli drept av arabiske opprørsgrupper, melder BBC. De frykter de vil bli tvunget til å reise tilbake av politistyrkene som er blitt utplassert i flyktningleirene.

Den sudanske regjeringen sier over en million mennesker i Darfurs leire må reise tilbake til sine landsbyer og vende tilbake til dagliglivet. Regjeringen insisterer imidlertid på at ingen vil bli tvunget til å forlate leirene. Mange steder i regionen strømmer det fortsatt mennesker til leirene, melder BBC.

USAs utenriksminister Colin Powell sa tirsdag at situasjonen i Darfur er «svært, svært alvorlig» og at verdenssamfunnet er «fullstendig misfornøyd» med sikkerhetssituasjonen i regionen.