I den nye ordren som ble utstedt tirsdag, får politi, brannmenn og nasjonalgarden tillatelse til å tvinge alle personer til å evakuere, uavhengig av om de befinner seg på privat eiendom eller om de ikke ønsker å dra. Det eneste unntaket gjelder folk som driver redningsarbeid for lokale, delstatlige eller føderale myndigheter.

Tidligere på dagen hadde Nagin forsøkt å forklare hvorfor evakuering er nødvendig også for de rundt 10.000 som fremdeles befinner seg i byen over en uke etter at orkanen Katrina rammet.

— Det er giftstoffer i vannet. Det er gasslekkasjer og vi risikerer eksplosjoner. Vi bekjemper minst fire branner akkurat nå, sa Nagin.

Det er utspredt frykt for epidemier i den oversvømte amerikanske byen, og undersøkelser av flomvannet viser at det inneholder store mengder av tarmbakterien E.coli.

Fjernsynskanalen ABC har fått ekspert til å undersøke flomvannet. Undersøkelsene viser ifølge nyhetsbyrået DPA at nivået av E.coli og andre kloakkbakterier er 45.000 ganger høyere enn det som er trygt hvis man ønsker å svømme i en innsjø.