Den endelige avgjørelsen vil bli tatt etter en høring hvor Katsav vil få anledning til å legge fram sin versjon av saken.

Presidenten har så langt avvist beskyldningene fra flere kvinner som har jobbet for ham tidligere.