— Det vil være naturlig. Hovedtemaet for møtet blir norsk-russiske forhold, særlig knyttet til fisk og energi, sier statssekretær Torbjørn Giæver Eriksen ved Statsministerens kontor.

Han vil ikke fortelle nøyaktig hva Stoltenberg vil si om Shtokman-saken, der statlige Gazprom i høst plutselig bestemte at utenlandske selskaper - inkludert Statoil og Hydro - likevel ikke får være med på å utvikle verdens største gassfelt til havs.

Også det uløste spørsmålet om delelinjen i Barentshavet kan være et aktuelt tema, ifølge statssekretæren.

Det er satt av en halvtime til møtet, og det er usikkert om Stoltenberg også vil reise andre spørsmål.

— Menneskerettigheter og demokrati er temaer som kan være aktuelle. Men vi vet ikke hva vi får tid til, sier Eriksen.

Møtet skjer i rammen av «EUs nordlige dimensjon» - et initiativ som fra nyttår skal gjøres om til et politisk rammeverk der Norge, Russland, EU-landene og Island skal stille på lik linje. Målet er å fremme sikkerhet og stabilitet i nord, med særlig vekt på å drøfte miljøspørsmål og sosiale og økonomiske forhold for dem som bor der.