Utkastet ble overrakt Finlands justisminister Leena Luhtanen og den finske sametingspresidenten Pekka Aikio i Helsingfors onsdag.

Forslaget til samekonvensjon inneholder bestemmelser om samenes selvbestemmelsesrett, språklige og kulturelle rettigheter, og rettigheter til landområder og vann. Konvensjonen skal etter planen også omfatte bestemmelser om viktige samenæringer, først og fremst reindriften, og forholdet mellom sametingene og de offentlige myndighetene i Finland, Norge og Sverige.

– Åpner nye dører

Til stede under overrekkelsen onsdag var Norges arbeids— og sosialminister Bjarne Håkon Hanssen og den svenske jordbruksministeren Ann-Christin Nykvist, i tillegg til sametingspresidentene Aili Keskitalo fra Norge og Lars Anders Baer fra Sverige.

– Riktig nok skulle vi ha ønsket at man i visse avsnitt hadde gått lengre, for eksempel i spørsmål om landområder og vann. Men alt i alt føles det som om en ny dør er åpnet for samene, sa Baer.

Russiske samer

I ekspertgruppen som har utarbeidet forslaget, deltok representanter fra de tre landenes regjeringer og de tre sametingene. Lederen for arbeidet var tidligere høyesterettsjustitiarius i Norge, Carsten Smith.

Det bor mellom 50.000 og 65.000 samer i Norge, rundt 20.000 i Sverige og om lag 8.000 i Finland. I tillegg til disse er det også meningen at konvensjonen skal omfatte russiske samer bosatt i de tre nordiske landene.