Under et møte miljøvernministeren hadde med ledelsen for Nuclear Decommissioning Authority (NCA) torsdag, var britene klare på at planen er å stenge anlegget i 2010.

NCA er det britiske myndighetsorganet som har ansvaret for å rydde opp etter 60 år med atomkraft i Storbritannia. Thorp har vært stengt siden det i april i fjor ble oppdaget at høyradioaktivt atombrensel lekket ut av anlegget, men driften vil sannsynligvis åpne igjen til sommeren. Om anlegget bør være stengt for alltid har vært et hett diskusjonstema det siste året, og britiske myndigheter har tidligere lovet at de skal lukke dørene i 2010.

– Klare på at de vil stenge

De var helt klare på at de vil stenge under møtet med miljøvernministeren i dag. Det er tidligere gjort klart at det andre anlegget ved Sellafield, B205, etter planen skal avvikles i 2012, kommer det fram i en pressemelding fra Miljødepartementet.

– Dette er svært positivt. I praksis innebærer det at all reprosessering av atombrensel ved Sellafield trolig vil opphøre i løpet av få år, sier miljøvernminister Helen Bjørnøy.

Hun synes det er positivt at britene nå tar oppryddingsarbeidet etter atomindustrien på alvor, men har også merket seg den fornyede interessen for utbygging av atomkraftverk i Storbritannia.

Nye kraftverk i UK

Seniorrådgiver i departementet, Fredrik Juell Theisen, tror lovnadene om å stenge det omstridte anlegget henger sammen med planene om nye kraftverk.

– Det er selvfølgelig teoretisk mulig at beslutningen som å stenge vil endre seg ved et eventuelt skifte av regjering, men trolig vil de holde fast på dette. Det er viktig for dem å rydde opp i sitt frynsete rykte rundt kraftverkindustrien når de nå planlegger å bygge nye reaktorer, sier Theisen.

SNART SLUTT: Thorp-anlegget i Sellafield kan bli stengt.