Næringsmidler og dyrefôr fra Japan bør kontrolleres for radioaktiv stråling, råder EU-kommisjonen.

Mattilsynet vurderer mulige tiltak fra Norges side.

— Dette er udramatisk, men det er naturlig at EU kommer med et slikt råd i den situasjonen vi er i nå, sier seksjonssjef Atle Wold i Mattilsynet.

Norge importerer svært lite matvarer fra Japan. Det som tas inn, er i hovedsak typiske japanske produkter som soyasaus, wasabi og fiskeprodukter.

Norge deltar i et meldesystem hvor EU og EØS-land utveksler informasjon om helsefarlig mat og fôr.

— Det tar flere uker fra en vare skipes fra Japan til den ankommer Norge, så vi har god tid til å gjøre de gode vurderingene før vi endrer noen rutiner, sier Wold.

Varer som er sendt fra Japan før 11. mars 2011 berøres ikke av mulige tiltak.