Mandag 5. mai setter Hübner seg på et nordgående fly for å holde det såkalte Schuman-foredraget på Universitetet i Oslo. Bergens Tidende fikk møte den 55-årige tidligere økonomiprofessoren og FN-diplomaten i Brussel i går.

Polen holder folkeavstemning om EU i begynnelsen av juni, og Danuta Hübner er i så måte «ikke sikker på noen ting».

— Det er betydelig skepsis i folket, og den må vi overvinne med informasjon. Den største faren er at færre enn 50 prosent deltar i folkeavstemningen. I så fall vil den være ugyldig etter den polske konstitusjonen. Faren er betydelig, også fordi vi ikke har tradisjon for folkeavstemninger i Polen, sier Danuta Hübner.

Av den grunn har regjeringen for øvrig nettopp bestemt at folkeavstemningen skal gå over to dager, 7. og 8. juni.

Regjering i krise

Den sosialdemokratiske regjeringen til statsminister Leszek Miller er for tiden i krise. Onsdag overlevde han et mistillitsforslag med forholdsvis knapp margin. Regjeringen gjøres ansvarlig for en elendig økonomisk utvikling. Miller og andre toppfigurer kan også være involvert i en omfattende korrupsjonsskandale.

— Vi er utvilsomt i krise, og selvsagt er dette en usikkerhetsfaktor foran folkeavstemningen. Men heldigvis ser det foreløpig ikke ut til at folks mistillit til regjeringen slår ut i EU-motstand, sier Hübner.

— Hvor viktig er den katolske kirkes sterke posisjon for EU-debatten?

— Mange forstår ikke at EU ikke engasjerer seg i moralske spørsmål og spør seg om medlemskap fører til at Polen må akseptere fri abort og større rettigheter for homofile. For oss i regjeringen er det viktig å understreke at dette er saker EU overlater til det enkelte land. Selv om en del katolske grupper står på nei-siden, er kirken og også paven for polsk EU-medlemskap, sier hun.

Polen blir - med mindre folket sprenger en bombe i juni - EUs sjette største land fra 1. mai 2004. Mange er spente på hvordan polakkene vil bruke makten sin.

— Det er klart vi blir et mektig medlem, men jeg håper vi også blir et ansvarlig medlem. For oss blir det viktig å ivareta EUs østlige dimensjon, ikke bare hva de nye medlemslandene angår. Vi ser det også som viktig å sikre åpne kanaler til land som Russland, Ukraina og Hviterussland. I tillegg blir det en sentral oppgave for oss å bidra til å opprettholde et sterkt vennskap og samarbeid over Atlanterhavet, sier Danuta Hübner.

Nære bånd til USA

Helt siden Sovjetunionen og dens grep om øst-Europa forsvant, har Polen hatt et nært forhold til USA. Hübner har også personlige bånd til USA, etter en periode som forsker og professor ved universiteter i California.

Polens innflytelse fryktes av franskmenn, tyskere og andre som ønsker et EU som er selvstendig i forhold til USA.

— Utviklingen de siste årene viser at Polen i økende grad er på linje med EU i internasjonal politikk, noen ganger i opposisjon til USA. Men vår grunnholdning er at vi ikke har råd til annet enn et godt forhold mellom Europa og USA. Dagens krise må overvinnes og her vil Polen bidra, sier Hübner.

Hun sier Polen støtter arbeidet med å bygge opp en felles forsvars- og sikkerhetspolitikk i EU, men at denne «ikke må underminere NATO».

— Hvordan ser du på at USA ønsker å straffe Frankrike fordi landet ikke støttet amerikanerne i Irak-politikken?

— Den måten å tenke på er meg fremmed. Begge parter må nå gjøre sitt for å overvinne vanskelighetene som har vært. Jeg er sikker på at vi i Polen vil bruke den innflytelsen vi måtte ha får hindre en ytterligere tilspissing i forholdet mellom USA og Frankrike, sier Danuta Hübner til Bergens Tidende.

OPTIMIST: Danuta Hübner, polsk europaminister, er optimist foran folkeavstemningen om polsk EU-medlemskap. FOTO: JUHA ROININEN.