Regionen vest i Sudan er åsted for en av de vanskeligste humanitære situasjonene i verden akkurat nå, og nettopp derfor håper den rødgrønne regjeringen at de norske styrkene kan utgjøre en forskjell.

– Hvis FN overtar operasjonen i Sudan, vil man trenge mange styrker fort. Det vil være behov for veltrente og robuste styrker, understreker statssekretær i forsvarsdepartementet Espen Barth Eide.

Mandag reiser han og en delegasjon fra Utenriksdepartementet til Sudans hovedstad Khartoum for å ha samtaler med representanter fra FN og Den afrikanske union (AU), i tillegg til norske representanter i området og nasjonale og lokale myndigheter.

Bedre kjent

Generalinspektør for Hæren Robert Mood skal også delta under besøket, og delegasjonen håper å gjøre seg bedre kjent med aktuelle operasjonsområder for norske fredsbevarende styrker.

Barth Eide peker på at det norske forsvaret ikke lenger har kapasitet til å bidra med et stort antall soldater i utlandet, siden Norge har en mindre hær i dag enn tidligere. Planen er å sende mellom 150 og 200 soldater til Sudan, og blant annet delta i trening av militært personell.

Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen sa før helgen at Norge er innstilt på å påta seg nye treningsoppdrag i Midtøsten og Afrika, blant annet i Sudan. Hun trakk fram opplæring av mineryddere og grensevakter som et område hvor Norge har mye kompetanse og erfaring.

Gir fra seg oppdraget

I dag er det Den afrikanske union som står for den fredsbevarende operasjonen i Darfur, men organisasjonen har vedtatt en prinsipperklæring om å overlate jobben til FN.

Når den endelige avgjørelsen er tatt i FN, vil norske myndigheter i løpet av kort tid bestemme seg for om Norge skal delta. Barth Eide understreker at engasjementet fortsatt er usikkert, og at regjeringen alltid må gjøre en vurdering av operasjoner det er aktuelt å delta i.

En mulig plan B hvis Darfur-operasjonen likevel ikke viser seg å være aktuell, er å øke det norske bidraget til styrken som overvåker fredsavtalen mellom Nord— og Sør-Sudan. Avtalen ble inngått for ett år siden, med støtte fra blant annet Norge.

Millioner fordrevet

Konflikten mellom opprørsgrupper i Darfur, den såkalte Janjaweed-militsen og regjeringshæren har kostet flere hundre tusen mennesker livet, og tvunget millioner inn i bevoktede flyktningleire.

Barth Eide avviser at situasjonen i Darfur er for vanskelig og fremmed for norske soldater til at de kan gjøre en meningsfull innsats.

– Vi har veldig gode soldater og offiserer i Norge som kan gjøre en god jobb mange steder. Det er både militære, kulturelle og klimatiske utfordringer med operasjoner langt borte, men dette forbereder man seg på, sier statssekretæren.

Den norske delegasjonen som nå reiser til Sudan, skal også besøke Etiopias hovedstad Addis Abeba, blant annet for å møte representanter for AU ved organisasjonens hovedkvarter.