Inntil torsdag hadde ikke Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) søkt UD om eksportlisens og såkalt sluttbrukersertifikat for F-5-flyene. Salget har heller ikke vært behandlet av politisk ledelse i Forsvarsdepartementet, skriver VG.

Leder av Forsvarets avhendingsprosjekt (FAP), Geir Lande Fevang, opplyser at søknadene nå er oversendt FD og UD. Men om flyhandelen skal kunne gjennomføres, må den som et minimum oppfylle kravene til eksportreglene for forsvarsmateriell.

– Generelt tillater vi ikke salg av såkalt A-materiell eller dødelige våpen, som disse flyene er, til andre enn forsvarsmyndigheter i land vi godkjenner. Jeg kan ikke tenke meg at vi vil selge til privatpersoner eller firmaer, sier avdelingsdirektør Jan Grevstad ved seksjonen for nedrustning og ikke-spredning i UD.

Flyskole

F-5, eller Freedom Fighter, ble tatt ut av drift i Forsvaret i 1990. Flyene er i fullgod stand og blant annet utstyrt med F-16-cockpit, noe som gjør dem velegnet for opplæring av jagerflypiloter.

Planene om å selge F-5-flyene ble kjent en snau måned tilbake, men navnet på den potensielle kjøperen ble aldri gjort offentlig.

Ross Perot jr. er eneste sønn av den tidligere presidentkandidaten Ross Perot. Planen er at Perot jr. og hans firma AllianceTexas skal bygge opp et avansert treningssenter for opplæring av piloter fra allierte land, ifølge Richard Harris, leder av seksjonen for forsvarssamarbeid ved den amerikanske ambassaden i Oslo.

– Ideen er god, men det foreligger ikke godkjennelse ennå, sier Harris til VG.

Elevene ved pilotskolen vil være fra USA samt USA-allierte land, deriblant land utenfor NATO.

Ifølge Harris skal også flyfabrikanten Lockheed Martin, som med sin Joint Strike Fighter (JSF) også kjemper om kontrakten om å forsyne Norge med neste generasjons jagerfly, være involvert i avtalen – som partner på vedlikeholdssiden.

Krever innsyn

Sentralstyremedlem Ingrid Fiskaa i SV mener det er et problem at man ikke har fått vite hvilke treningsoppdrag flyene vil bli brukt til.

– Vi må være helt sikre på at flyene ikke brukes i opplæringen av for eksempel israelske piloter som kan komme til å bombe sivile mål i Palestina, sa Fiskaa til NRK fredag.

Men verken norske eller amerikanske myndigheter kan utelukke at pilotene som skal bruke flyene er fra Israel. SV krever derfor at Forsvarsdepartementet gir offentlig innsyn i salg av Forsvarets krigsmateriell til utlandet.

– Jeg ser ingen grunn til hemmelighold rundt salget. Hvis alt er i orden, er det bare å legge kortene på bordet, sa Fiskaa.