EU-landene er i ferd med å enes om å overta ansvaret for den FN-ledede politistyrken som i dag bidrar til den bosniske befolkningens sivile sikkerhet. FN-styrkens mandat utløper ved utgangen av dette året, og tanken er at EU skal stille med minst 500 politifolk til erstatning.

Det meldte Financial Times i går.

Meningen er at politioperasjonen skal være den første konkrete oppgaven for EUs felles forsvars og sikkerhetspolitikk. EU-diplomater tenker seg at dersom denne oppgaven løses på en tilfredsstillende måte, vil det bli lettere senere å overta ansvaret for NATO-ledete militære operasjoner eksempelvis i Makedonia.

Selv om FN-styrken ikke skal erstattes før ved kommende nyttår, er tiden knapp. Politiet i EU-landene er organisert på vidt forskjellige måter, og det er ikke gjort i en håndvending å slå franske gendarmer og italienske carabineris sammen i én styrke. Og hvilket språk skal ordrene gis på?

Kanskje er det slike ting Norge skal bidra til å ordne opp i? I alle fall var statssekretær Kim Traavik i går i Brussel, blant annet for å snakke med høyt plasserte eurokrater om mulige norske bidrag til den påtenkte politioperasjonen i Bosnia.

— Jeg ga uttrykk for at vi er interesserte i å bidra. Vi har både tradisjoner og den nødvendige kompetanse for å arbeide i Bosnia, sa Traavik etter møtene.

Derfor ønsker Norge å bli involvert allerede i planleggingsfasen, ikke bare stille med ressurser når det hele skal settes i gang.

På spørsmål om deltakelse i planleggingen er en forutsetning for at Norge vil bidra med folk og materiell senere, svarte Traavik:

— Det vil være en klar fordel.