Beslutningen ble tatt i dag, dagen etter at EUs utenriksministre avviste ideen om å lette på sanksjonene mot resten av Jugoslavia. Tanken var å støtte opposisjonen som forsøker å styrte president Slobodan Milosevic.

I stedet for å lette på sanksjonene vedtok utenriksministrene å tilby humanitær bistand til den demokratiske bevegelsen i Serbia.

Beslutningen om å unnta Kosovo og Montenegro fra sanksjonene innebærer en formalisering av et vedtak som utenriksministrene gjorde 19. juli.

NTB-Reuters