Solen øker sin intensitet 10 prosent i løpet av de neste milliarder år. Jorden blir stekt hvis den ikke flyttes. En slik manøver er imidlertid mulig og vil doble planetens levetid, hevder en gruppe astronomer.

Planen er enkel — i prinsippet, vel å merke. Jordens bane kan endres ved hjelp av gravitasjonskraften til en stor asteroide, som ekspertene foreslår skutt ut i rommet nær vår klode.

— Vår første analyse viser at de generelle problemene ved planetflytting er enkle, sier forskerne til BBC News.

Anskaffelsen av en asteroide på 100 kilometer i diameter er imidlertid mer problematisk. Solens intensitetsøkning krever at asteroiden passerer en gang per 6.000 år, dersom man skal unngå en utvidelse av Jordens bane.

Asteroiden må dessuten passere vår planet i 15.000 kilometers avstand. I astronomisk forstand er dette farlig nær. Risikoen for en livstruende kollisjon er stor. Et annet faremoment er at Jordens rotasjonshastighet kan øke.

En gradvis utvidelse av Jordens bane destabiliserer også vårt solsystem. Andre planetbaner må derfor også justeres. Forskerne tenker imidlertid konstruktivt og foreslår flytting av andre planeter slik at de kommer i posisjoner hvor liv er mulig.

Idéen er satt frem av Don Korycansky ved Universitetet i California, Gregory Laughlin ved Nasa, og Fred Adams ved Universitetet i Michigan. Rapporten "Astronomical engineering: A strategy for modifying planetary orbit" blir publisert i neste utgave av tidsskriftet Astrophysics and Space Science.(Origo)