Klimabevisstheten og -debatten er økende i USA. Guri Bang ved klimasenteret Cicero i Oslo har studert den på nært hold, blant annet gjennom å følge debatter i Kongressen.

— Foreløpig dreier det seg bare om debatt, det er ikke fattet noen vedtak. Jeg tror årets nobelpris vil legitimere synet på at klimaendringene er menneskeskapt, og slik øke presset for å få klimalovgivning i USA, sier Bang.

Hun tror ikke Nobelprisen i seg selv fører til vedtak om utslippsreduksjoner etc., men det vil medføre økt klimafokus og dermed flere krav til handling, noe som til slutt kan ende i en klimalov. Prisen til Gore og FNs klimapanel har økt sannsynligheten for at klima blir et tema i valgkampen foran senatsvalget neste år, mener Bang.

Hun understreker at Al Gore er en kontroversiell politiker i USA. Motstanderne har forsøkt å latterliggjøre hans synspunkter. Nobelprisen kan bidra til at de legitimeres.

— Langt flere amerikanere enn for bare få år siden tror nå at klimaendringene kan få konsekvenser for dem. Men det gjenstår å se om de er villige til å godta tiltak som kan føre til økt strømpris og dyrere bensin.

Guri Bang tror ikke årets nobelpris får konsekvenser for USAs rolle på den internasjonale arenaen.

— Så lenge Bush er president og sitter med forhandlingsansvaret, kan vi ikke regne med at det blir inngått bindende avtaler, sier Cicero-forskeren.