Forskerteamet ved Universitetet i Florida har genmodifisert små sennepsplanter. Plantene sender ut en fluorescent glød i henhold til kvaliteten på jorden den er plantet i. Forskerne vil sende plantene med en Nasa-ekspedisjon for å kartlegge jordsmonnet på Mars.Sennepsplanten Arabidopsis har tre egenskaper som gjør den egnet for en Mars-ekspedisjon. Den blir ikke høyere enn 20 centimeter, livsyklusen er bare på en måned, og gensettet dens er kartlagt.

Forskerne setter inn "reporter gener" som gir plantene en fluorescerende glød under visse forhold. De forskjellige plantevariantene vil gløde når de blir utsatt for stressfaktorer som tørke, sykdom og temperatur. En av plantene blir grønn hvis det er mye tungmetaller i jorden, en annen blir blå av peroxider. Fargegenene er tatt fra skapninger som produserer farge. Blåfargen er eksempelvis tatt fra en manet.

Hvis alt går etter planen er 10 plantevarianter på vei til den røde planeten i 2007. Nasas Human Exploration and Development in Space-program sponser prosjektet med 290.000 dollar. Teamet som ledes av Rob Ferl konkurrerer med andre prosjekter om kontrakten i forbindelse med Nasas tur til Mars.

Så lenge de kjenner og kan justere pH-nivået og de oksiderende stoffene i jordsmonnet er forskerne sikre på at plantene overlever, skriver SpaceDaily. (Origo)