Under en tale på Verdens helseorganisasjons (WHO) generalforsamling sa prins Charles at økt bruk av alternativ medisin er nødvendig for å bedre helsen globalt.

Pasienter burde søke «det beste av begge verdener» til behandling av for eksempel hjertesykdommer, slag og diabetes, sa prins Charles til delegatene på møtet.

— Det er tragisk at i den endeløse jakten på å modernisere, så blir mange gunstige tilnærminger, som er blitt forsøkt, testet og vist seg å være effektive, lagt til side fordi de blir regnet som gammeldagse, sa Charles under møtet i FNs hovedkvarter i Genève.