Atomavfallskomiteen har arbeidet i tre år med å utrede lagringsalternativer for det britiske atomavfallet, og har kommet til at lagring i stabile geologiske strukturer flere hundre meter under bakken er det beste alternativet.

– Storbritannia har generert atomavfall i 50 år, uten noen klar idé om hva som skal gjøres med det. Enten vi liker det eller ikke: Avfallet er der, og vi må gjøre noe med det, sier komiteens leder Gordon MacKerron til BBC.

Men det vil ta tid å bygge de permanente lagrene. Derfor er det også behov for «robuste» mellomlager, sier komiteen.

Ekspertene legger ikke fram forslag om hvor de permanente lagrene skal ligge. Strid om lokalisering er en av faktorene til at det kan ta tid før de er på plass.