Fysikere vil lage kunstige sorte hull i laboratoriet. De sorte hullene skal bli i stand til å suge inn lys og lydbølger. Håpet er at dette kan bli et verktøy i forståelsen av materie, energi og tilsynelatende motsigelser i teoretisk fysikk. Eksperimentene planlegges av professor Ulf Leonhardt ved St. Andrews Universitet i Skottland.

Sorte hull er interessante fordi de ligger på grensen mellom to forskjellige forklaringsmodeller for universets fundamentale natur. Kvanteteori beskriver materie og energi på det subatomære plan, mens relativitetsteori forklarer de samme fenomenene i en større skala og med gravitasjon.

Det er tilsynelatende konflikter mellom de to forklaringsmåtene. Fysikerne ved St. Andrews håper eksperimentene kan hjelpe til i utviklingen av teorier for "kvante-gravitasjon", skriver Daily University Science News. (Origo)