• Det er nødvendig for at folk skal få ro i sjelen, sier delstatssenator i Alabama.

AvisenThe Montgomery Advertiser skrev fredag atdelstatssenator Roger Bedford jobber for å få vedtatt en lov som gjør det lovlig å bære våpen på vei til og fra jobb. Han mener dette vil øke folks personlige sikkerhet.

— Jeg tror det er nødvendig for at vi skal få roi sjelen når vi reiser til og fra arbeid, sier Bedford i intervjuet.

Et lignende lovforslag er blittintrodusert to ganger tidligere, men fikk ikke tilstrekkelig støtte til å bli vedtatt. Og det tiltross for at National Rifle Association lobbet for å få på plass en slik lov.

Næringsrådet i Alabama motsetter seg at ansatte skal fåbære håndvåpen på jobb, sier deres leder, Bill Canary.

VÅPENLOV: 1. november ble det innført en ny lov i Oklahoma som sa at alle med våpelisens kunne bære våpen, men det måtte skjules. Bob Pate er medlem av en Open Carry Association.
SCANPIX