En overgang fra seddel til mynt vil medføre utgifter de fire første årene til nok mynter er satt i sirkulasjon, men deretter vil det være ren fortjeneste, slår Kongressens granskingsorgan GAO fast.

Over en 30-årsperiode vil en overgang til éndollarmynt tilføre den amerikanske statskassen rundt 5,5 milliarder dollar, drøyt 30 milliarder kroner, viser deres beregning.

Dette skyldes først og fremst at myntene har en levetid på rundt 30 år, mens sedlene må skiftes ut etter 40 måneder.

USA har rett nok alt éndollarmynter, men de færreste amerikanere vil ha noe med denne å gjøre.

Mellom 1979 og 2009 ble det produsert 4,2 milliarder slike mynter, men de er sjeldne i butikker, barer og restauranter.