EUs fiskerikommissær Franz Fischler foreslo onsdag å redusere fisket av torsk, hvitting og hyse med 80 prosent neste år. Dette er dramatiske kuttforslag, men Fischler har tidligere truet med full fangststopp fordi forskere mener torskestammen i Nordsjøen står i fare for å bli utryddet. Fangstreduksjonene for hvitting og hyse foreslås fordi de to artene tas i et blandingsfiske med torsk.

Det internasjonale råd for havforskning anbefalte i oktober stans i torskefisket fordi bestanden i Nordsjøen er på et historisk lavt nivå. EU og Norge forvalter torskefisket i Nordsjøen sammen, og Norge, som har en andel på 17 prosent, vil følge et fangststopp i EU.

Men onsdag sa Fischler at EU-kommisjonen i stedet vurderer en streng gjenoppbyggingsplan for torskestammen som vil innebære både lavere fiskeaktivitet, reduserte kvoter og strengere kontroll fra neste år.

— Vi har et moralsk ansvar for å hindre at disse fiskestammene forsvinner, sa Fischler onsdag.

Men han la også til: - Vi har et sosialt ansvar for å beskytte våre kystområder som er mest avhengig av fiskeriene.

(NTB)