Arbeiderpartiets danske søsterparti var splittet i synet på om en kriminalisering av sex-kjøp er riktig.

– Jeg forstår tvilen, men hvis vi får forsterket den sosiale innsatsen vil dette ubetinget gagne de prostituerte i Danmark, sa Mette Fredriksen, nestformann for Socialdemokraternes folketingsgruppe, ifølge Politiken.

«Feel good»-forslag

Socialdemokraterne er Danmarks nest største parti.

Venstre – som regnes som søsterpartiet til norske Høyre – er størst, og har regjeringsmakt sammen med Det konservative folkeparti. Begge partiene vil ikke støtte et forbud.

– Hvis vi ser på Sverige, så er prostitusjon på ingen måte avskaffet etter at de innførte et forbud. Tvert imot er prostitusjon blitt en mer lyssky affære, sa Vivi Kier i Det konservative folkeparti til Jyllands-Posten.

Sophie Løhde i Venstre omtalte før helgen forslaget om forbud som et «naivt feel good-forslag», ifølge DR.

Også Dansk Folkeparti gikk i går ut og flagget at de ikke ville støtte et forbud mot sex-kjøp.

Socialdemokratene får imidlertid støtte fra partiene på venstresiden i dansk politikk. Ifølge Ekstra Bladet ønsker Det radikale venstre, SF og Enhedslisten et forbud mot sex-kjøp.

Bør danskene tenke seg om

Liv Jessen i norske Prosentret ber danskene tenke seg grundig om før de eventuelt innfører forbudet.

– Danmark bør se litt mer vitenskapelig på dette i stedet for å kaste seg på motebølge, og ikke bare ha det som en politisk fanesak. De baserer ikke forslaget på noen form for vitenskap, men synser i øst og vest. Dette er ren politikk. De kunne kostet på seg å se hvilken effekt denne loven har.

Jessen mener den norske loven også ble innført som et resultat av politikk, ikke erfaringer.

– Den norske debatten bar preg av at sterke politiske krefter sto for loven, uten bakgrunnskunnskap om det faktisk er hensiktsmessig å forby sex-kjøp. Loven har gjort det verre for de prostituerte, mener Jessen.

– Eksporterer problemet

I 2008 estimerte Fafo og Prosentret at det fantes rundt 3300 prostituerte i Norge. Ved utgangen av august i år, anslås det at «innendørsmarkedet», altså prostituerte som baserer seg på annonser og lignende, hadde sunket med rundt 20 prosent.

Jessen tror vi har eksportert problemet til andre land.

– Vi kan jo håpe at noen få hoppet av lasset, men jeg tror ikke loven er mer vellykket enn at vi fikk ryddet gatene, sier Jessen.

– De narkomane i Oslo forsvinner jo ikke selv om man rydder «Plata».

Islandsk forbud i år

Også i Norge var Arbeiderpartiet splittet i synet på om et forbud mot sex-kjøp var riktig. Men på landsmøtet i 2007 stemte 184 av 300 Ap-delegater for et forbud.

Island kriminaliserte kjøp av sex i april. Personer som blir tatt risikerer bøter eller fengsel i inntil ett år.

I Norge er straffen for sex-kjøp bot eller fengsel i opptil seks måneder. Hvis den seksuelle omgangen har skjedd på en «særlig krenkende måte», høynes maksstraffen til ett år.

I Sverige, som var først ute med å kriminalisere sex-kjøp, er strafferammen bøter eller seks måneder fengsel.

Finland har ikke et generelt forbud mot å kjøpe sex, men innførte i 2006 en lov som gjorde det forbudt å kjøpe sex fra prostituerte som er ofre for menneskehandel.

Er kriminalisering riktig vei å gå? Si din mening!