— Det er ikke mulig å hindre terapeutisk kloning, sier Antinori, som ble kjent etter at han i 1994 hjalp en 62 år gammel kvinne å bli mamma.Tirsdag skal han delta på en konferanse i regi av National Academy of Sciences i Washington i USA.Der vil han vise sin motstand mot at stadig flere land innfører forbud mot kloning av menneskelige stamceller. Det forventes også at han presenterer sine planer om kloning av mennesker.I forrige uke gikk Representantenes hus i USA imot kloning av menneskelige stamceller. USAs president George W. Bush er også skeptisk. Det mener Antinori bare skyldes at Bush "lytter til paven". Kloner mennesker Antinori ønsker ikke bare å klone stamceller for å få mer kunnskap om en rekke sykdommer, slik andre forskere vil. Han har lovet å føre forsøkene fram til et fullt utviklet menneske.- Kloning kommer til å utrydde flere sykdommer og gi sterile menn mulighet til å få barn. Vi har ikke råd til å gi slipp på en slik mulighet, sier Antinori.200 par skal nå være vervet som forsøkskaniner. Hvis Antinori ikke får lov til å utføre eksperimentet på landjorda, vil han gjøre det på en båt i internasjonalt farvann. Forsøket skal starte i november, sier han til den britiske avisa Sunday Times. Kritiseres Antinori angripes av skeptikere fra alle kanter, og i Italia truer man med å nekte ham å praktisere som lege. Mange er motstandere av menneskelig kloning av prinsipp og mener menn som Antinori forsøker å leke gud.Sjansen for misdannelser og abnormiteter er dessuten stor ved kloning, men Antinori sier at han ikke har noen betenkeligheter med å ødelegge anormale embryoer.- Vi har teknikken vi trenger, og vil aldri tillate at et deformert barn blir født, sier Antinori. Ikke nødvendigvis beroligende ord for grupper som er motstandere av kloning utfra respekt for liv og religion.- I Washington tirsdag vil jeg påpeke at dette ikke er et religiøst spørsmål, sier Antinori.Antinoris amerikanske samarbeidspartner, Panos Zavos, sier til CNN at det handler om å forklare folk at det hele dreier seg om å hjelpe mennesker å få barn. Da vil skepsisen forsvinne, mener han. Vanskelig Skepsisen går imidlertid også på om det er mulig å klone et menneske gjennom bare 200 forsøk, slik Antinori og Zavos legger opp til.Professor Ian Wilmut, som ledet forskergruppen som klonet sauen "Dolly" i 1997, sier at det var nødvendig med 277 forsøk før de lyktes. Siden har sjansen for vellykket kloning av dyr steget til 3-4 prosent.