En privat allianse av forskere planlegger kloning av et menneske i løpet av de neste to årene. Gruppen sier de utvikler teknikken utelukkende for å hjelpe ufrivillig barnløse par.

— Vi vil lage retningslinjer som gjør at teknologien ikke kan brukes av hvem som helst, sier professor i reproduktiv fysiologi ved Universitetet i Kentucky, Panos Pavos, til BBC News.

Den private forskningsgruppen vil klone en baby i løpet av 12 til 24 måneder. Teknikken består i å injisere genetisk materiale fra faren inn i morens egg, og deretter implantere dette i livmoren.

Motstandere av initiativet har ikke bare etiske innvendinger.

— Det vil være totalt uforsvarlig å klone et menneske med dagens teknologi. Det er fortsatt for store risikoer for både mor og barn, sier Dr Harry Griffin, assisterende direktør ved Roslin-instituttet, som klonet sauen Dolly.(Origo)