Sikkerhetsselskapet G4S har en leverandøravtale med Bergen og omegn havnevesen (BOH).

Nå ønsker Rødt at Bergen kommune, som største eier av BOH, skal si opp avtalen. Begrunnelsen er at G4S driver virksomhet i Israel og de palestinske områdene som Rødt mener er folkerettsstridig.

— Dette er et stort selskap som leverer sikkerhetstjenester veldig mange forskjellige steder, blant annet til israelsk militær og politi. Vi mener forbrytelsene på Vestbredden er veldig alvorlige, og at kommunen derfor bør si opp kontrakten med G4S, sier bystyrerepresentant for Rødt i Bergen, Sofie Marhaug.

Etisk uforsvarlig

Rødt håper på støtte fra opposisjonen i saken, som de vil ta opp i bystyret mandag. Rødt påpeker at kommunen tidligere har hatt som mål å følge statens etiske veiledning for innkjøpskrav.

"Det kan ikke være særlig tvil om at handel med selskaper som er involvert i folkerettsstridig virksomhet, ikke kan anses som etisk forsvarlig," skriver Rødt i sin interpellasjon til bystyret.

Partiet påpeker også at G4S bruker Bergen kommune på sin referanseliste. Marhaug sier at det var Palestinakomiteen som gjorde partiet oppmerksom på aktiviteten i Israel og på Vestbredden.

Datterselskap

G4S leverer tjenester til flere norske kunder, deriblant Gardermoen Lufthavn, der de har hatt ansvaret for sikkerheten siden 2008. Selskapet har 750 ansatte på flyplassen, ifølge nettstedet deres. De er også byvektere i Oslo kommune og har over 2500 ansatte i Norge.

— Vi er et stort, norsk konsern, som driver virksomhet over hele Norge, sier markeds- og kommunikasjonsdirektør Ådne Mauritzen.

— G4S i Norge driver egen virksomhet og er et datterselskap av det britiske moderkonsernet. Selskapet som driver virksomhet i Israel er et annet datterselskap, og har ikke noe med oss å gjøre. Derfor er det vanskelig for oss å gi noen kommentar på dette, sier Mauritzen.