KLAUS JUSTSEN

Innrømmelsene om masseødeleggelsesvåpen kan føre til en slutt på sanksjonene mot landet og at amerikanske oljeselskaper vender tilbake til Libya.

USA håper at andre vil følge Libyas eksempel og oppgi sine forsøk på å utvikle og lagre masseødeleggelsesvåpen, etter den overraskende avtalen med oberst Moammar Kaddafi.

George W. Bush venter at en blanding av trusler og løfter om hjelp vil gjøre inntrykk i bl.a. Iran, Syria og Nord-Korea. Forsøk på å skaffe seg kjemiske, biologiske og atomare våpen fører til isolering og andre uønskede konsekvenser, forklarte president George W. Bush med en tilføyelse om at veien til bedre forbindelser med USA er åpen hvis slike bestrebelser oppgis.

Hemmelige møter

Meldingen om at oberst Gaddafi har lovet å tilintetgjøre sine masseødeleggelsesvåpen og stanse Libyas atomprogram, ble gitt i en serie omhyggelig iscenesatte erklæringer fra Tripoli, London og Washington.

Dermed fortsetter den dramatiske kursendringen som Libya innledet tidligere i år ved å påta seg ansvaret for bombingen av Pan Am fly 103 før jul i 1988. Libya vil tillate at internasjonale inspektører sikrer at løftene overholdes, og britiske og amerikanske eksperter har allerede vært i landet.

Det overraskende utspillet kom fra Libya bare dager før invasjonen av Irak 20. mars. I Det hvite hus er man ikke i tvil om at den militære oppbyggingen hadde «inspirert» Gaddafi til å rekke hånden frem til forsoning.

Samtidig synes det klart at amerikanske og britiske etterretningseksperter hadde kjennskap til Libyas ulovlige våpenprogram, og at Tripoli var klar over det. En serie trekantmøter ble holdt i dypest hemmelighet i Storbritannia.

Åpnet for omvisning

De siste detaljer falt på plass tidligere denne uken. Sent fredag kunne Gaddafi gjennom det offisielle telegrambyrået hevde at Libya hadde truffet en klok beslutning som fortjente folkets støtte. Disse våpnene var ikke gode verken for landet eller for området.

Før de avsluttede forhandlingene hadde britiske og amerikanske våpeneksperter vært på to lengre besøk i Libya. Her fikk de noe som betegnes som en omvisning på de libyske våpenfabrikker.

De fikk se lagre av sennepsgass og anlegg som kan utvikle nervegass. Lokale vitenskapsmenn fortalte om primitive programmer for biologiske våpen, og tillot fotografering og notater.

Mens programmene for kjemiske og biologiske våpen har vært kjent, blir det karakterisert som overraskende at Libya hadde et program for utvikling av atomvåpen. Det var allerede blitt utvunnet beriket uran. Samtidig hadde kontakt med Nord-Korea sikret adgang til mellomdistanseraketter. Denne kontakten avsluttes også nå.

Drømmen om oljen

Etter torsdag å ha hatt en halv time lang samtale med Gaddafi, erklærte den britiske statsminister Tony Blair at Libya nå var berettiget til å vende tilbake til det internasjonale samfunn.

Få minutter senere trådte George W. Bush frem i Det hvite hus og fastslo at Libya kan gjenvinne en sikker og respektabel plass i verden. — Med tiden kan Libya oppnå mye bedre forbindelser med USA, lød presidentens løfte.

FNs sanksjoner mot Libya ble opphevet tidligere i år, men amerikanske sanksjoner som ble innført i flere omganger er ennå i kraft. Det betraktes som gitt at sanksjonene oppheves i takt med at Libya innfrir sine løfter. Deretter vil amerikanske selskaper få oppfylt ønsket om å delta i utviklingen av den foreldede libyske oljeindustri.

ØNSKER TETTERE BÅND: Moammar Kaddafi ønsker tettere bånd til USA og Storbritannia. Men amerikanske tjenestemenn var lørdag forsiktige i sine uttalelser og mente det fortsatt er for tidlig å si om USA kommer til å heve sanksjonene som hindrer amerikanske firmaer fra å investere i Libya. <br/> FOTO: REUTERS