— Ønsker Stortinget informasjon fra regjeringen, får den det. Det gjelder også innsatsen til de norske soldatene i Afghanistan, sier pressetalsmann i UD, Karsten Klepsvik.

— Norske soldater i Afghanistan er underlagt amerikansk kommando. På flere punkter har Norge og USA ulike standpunkter, både til militær opptreden, menneskerettigheter og opptreden overfor sivile. Per i dag vet vi ikke om norske soldater opplever problemer på grunn av dette og hvordan de eventuelt blir håndtert, sier Åslaug Haga (Sp) til NTB.

I dag tar Haga saken opp i utenrikskomiteen og ber om at utenriksminister Jan Petersen (H) og forsvarsminister Kristin Krohn Devold (H) redegjør for innsatsen til de norske soldatene. Hun mener det er betenkelig lite kunnskap og debatt om de norske soldatenes innsats, og mener både Stortinget og folk flest bør kunne vite mer uten at soldatenes eller familienes sikkerhet settes i fare.

(NTB)