Dette er i samsvar med et initiativ fra EU om å fjerne tollbarrierer på import av alle produkter med unntak av våpen fra MUL.

Deltakerne på konferansen ble også enige om å arbeide hardere for å bekjempe fattigdom og styrke utviklingen i verdens fattigste land.

NTB