Ifølge Hatlestad-beboernes talsmenn, Ole Hermanrud og Terje Middelthon kommer ingen av de berørte familiene til å flytte tilbake til før kommunen garanterer 100 prosent sikkerhet og eliminerer all fare for nye ulykker. Noen beboere kommer ikke til å flytte tilbake uansett hvor mye som utbedres. Terje Middelthons familie er i denne gruppen.

— Det har ikke med sikkerhet å gjøre. Vi har fire unger, og vi tror de aldri vil kunne slå seg til ro igjen. Vår leilighet ligger tett opptil der en person omkom. Det vil ikke være kjekt for ungene, så vi kommer ikke til å flytte tilbake. Jeg vet at det finnes flere familier som tenker akkurat det samme, sier han.

Avventer tomtekrav

I går meldte NRK at 16 familier nekter å flytte tilbake og krever at kommunen stiller ny tomt til disposisjon i samme område, slik at nabofellesskapet kan opprettholdes.

Et slikt krav er imidlertid aldri fremmet.

— Det stemmer ikke. Vårt poeng er at vi ikke kommer til å flytte tilbake før vi får garantier for at området er 100 prosent sikkert. Vi kan ikke leve med midlertidige, usikre løsninger. Så vi forventer at kommunen gjennomfører de tiltakene geologenes rapport tar til orde for, ikke bare deler av den. Det siste vi ønsker er at kommunen ikke gjennomfører dem for å spare penger, sier Ole Hermanrud.

Ønsket om ny tomt vil kun bli fremmet dersom kommunen konkluderer med at det ikke går an å flytte tilbake til Hatlestad.

— Hvis kommunen kommer til en slik konklusjon, vil vi at de skal se på mulighetene for å tilby et alternativ i samme område, slik at de som vil kan få beholde nabofellesskapet.

Måneder i usikkerhet

Både Hermanrud og Middelthon understreker at oppfølgingen fra kommunen har vært upåklagelig de siste dagene. Men det er stort behov blant de berørte for informasjon fra forsikringsselskapene.

— Slik vi vurderer situasjonen, kommer det sikkert til å ta flere måneder før vi eventuelt kan flytte tilbake igjen. Mange er usikre på hvor de skal bo i mellomtiden. De fleste har fått beskjed fra sine forsikringsselskap om at de må finne seg en midlertidig bolig innen neste uke. Men noen står helt uten alternativer, mens andre er usikre på hvilket prismessig leienivå de skal legge seg på. Men dette håper vi å finne ut av over helgen, sier Ole Hermanrud.