Åtte bomber er sluppet.

— Vi har ikke opplysninger om sivile tap, sa Kristin Krohn Devold da hun på en pressekonferanse på Ørland hovedflystasjon onsdag fikk spørsmål om sivile og militære ofre for de norske bombene.

På spørsmålet om militære dødsofre svarte forsvarsministeren at det er opp til sentralkommandoen for operasjon "Enduring Freedom" å frigi tall. Hun antydet at hun kanskje kan gi opplysninger om dette på en pressekonferanse senere.

Kristin Krohn Devold besøkte Ørland hovedflystasjon blant annet for å takke flygere og annet militært personell som har deltatt i operasjonene i Afghanistan. Norge har deltatt med seks F 16-fly, vel 30 flygere, og totalt cirka 140 militære mannskaper.

En av flygerne, oberstløytnant Jostein Grønflaten, var til stede på pressekonferansen. Han sa at det hadde vært "en spennende tid", og han ga dette svaret på et spørsmål om den psykiske påkjenningen ved delta i krigen:

— Vi hadde god trening på forhånd. Det var ikke noen psykisk påkjenning mer enn man må forvente når man deltar i krigsoperasjoner.

(NTB)