Berlin: Skal den katolske kirke holde fast på sølibatet – stå fast på at prester skal være menn og ugifte?

Den tyske avisen Die Welt stiller spørsmålet på sin internettside. 25 prosent har svart ja, 75 prosent nei.

Samtidig krever flere katolske biskoper sølibatet avskaffet. Det må være mulig å bli prest i den katolske kirken, selv om man er gift, mener de. Pave Benedikt XVI sier kategorisk nei. — Prestenes ugifte er en gave fra Gud. Det ikke må ofres for tidsånden, sier den 82-årige paven.

Velger sølibatet

Sølibatet er ikke nevnt i Det nye testamente, og det ble gradvis innført i den katolske kirken fra 1022. Det skulle bl.a. hindre at barn av prester kom til å arve kirkens eiendom. Forbudet ble ikke respektert av alle. Alexander VI, pave fra 1492 (det året Columbus oppdaget Amerika) til 1503, hadde fire barn med kvinnen han hadde levd sammen med i 20 år som kardinal. Robert Zollitsch, lederen for Tysklands katolikker, sa i 2008 at sølibatet ikke var teologisk nødvendig.

I dag mener mange katolikker at sølibatet er skyld i at det er mangel på prester til embeter i den katolske kirken. Men man er uenige om sølibatet fremmer pedofili blant katolske patere. Klaus Beier er lege ved Charité-sykehuset i Berlin, der pedofile kan melde seg og få behandling. Han sier at menn som er fascinert av barnekropper og er uinteresserte i kvinner, har lettere for å gå i sølibat, fordi det er knyttet stor anerkjennelse til prestevervet. «Angsten for avvisning erstattes av en følelse av stor aksept. Etter min erfaring er det slik med pedofilirammede geistlige: De søker å komme over i et system med klare regler som også har en løsning, nemlig en stor leder som vekker håp».

Geistlige må få et mindre krampaktig forhold til seksualitet. Man må også oppleve seg selv som seksuelt vesen

Hans-Jochen Jaschke, biskop i Hamburg

Etterlyser debatt

Hans-Jochen Jaschke, biskop i Hamburg, mener at det bør være mulig å ha en kirke der gifte og ugifte prester lever side om side.

— Geistlige må få et mindre krampaktig forhold til seksualitet. Man må også oppleve seg selv som seksuelt vesen, sier han. Seksualdriften må ikke fortrenges. Sølibatet kan tenkes å tiltrekke mennesker som har en sykelig seksualitet, sier Jaschke. - De finner i sølibatet en falsk løsning på sin sykdom.

Wiens erkebiskop, kardinal Christoph Schönborn, vil også ha debatt om sølibatet. Han mener at den seksuelle revolusjonen etter «68-opprøret gjør det nødvendig å drøfte alle spørsmål åpent, også sølibatet.»

BERGENS TIDENDE/POLITIKEN

KATOLSKE PRESTER må leve i sølibat. Men det finnes unntak ...