Landet har vært USAs nærmeste «undersått» på det latinamerikanske kontinentet. Neste år skal ny president velges, og kommunisten Jorge Schafik Hándal, som representerer FMLN, er storfavoritt.

Men den tidligere geriljabevegelsen FMLN, som etter våpenhvilen i 1992 ble et politisk parti, har ikke noe ønske om å kjempe mot USA.

— Vi vil ikke kutte forbindelsene til USA, men vil ha et forhold basert på at vi er likeverdige stater, sier Carlos Casteñeda, parlamentsmedlem for FMLN og medlem av utenrikskomiteen til Bergens Tidende.

— Befolkningen i El Salvador har aldri hatt noe ønske om å være USAs håndlangere, slik vi har vært de siste tre årene, sier han.

Under den 12 år lange borgerkrigen støttet USA diktaturet og de paramilitære i landet med penger og våpen i kampen mot FMLN, som da var en allianse av geriljagrupper. Etter at fredsavtalen ble inngått i 1992, har de fortsatt å gi penger for å hindre at partiet FMLN kommer til makten.

Det høyreekstreme Arena, som nå sitter med presidentmakten i Latin Amerikas minste stat, truer med at El Salvador vil bli et nytt Cuba hvis Arenas 15 år ved makten tar slutt etter valget neste år. Amerikanske diplomater uttrykker samme bekymring. Casteñeda stiler seg uforstående til dette.

— Handal representerer hele FMLN, ikke bare sitt eget kommunistparti. Og FMLN har ikke til hensikt å gjeninnføre statlig kontroll over tjenester som har blitt privatisert. Dette vet USA, forteller han.

Parlamentsmedlemmet er sikker på at amerikanerne vil bidra med en kraftig svertekampanje mot FMLN for å påvirke valgresultatet, men er ikke redd det skal få konsekvenser.

— I dag dør barn av sult og feilernæring i El Salvador. Det er dette vi vil gjøre noe med, og det vet velgerne. 400.000 barn i skolealder går ikke på skole, og en halv million kvinner er eneforsørgere. FMLN jobber for mat til alle, gratis helsevesen og utdanning. Med Arena ved makten er det kun de rike som har fått det bedre.

Over 2 millioner mennesker har emigrert fra El Salvador til USA. Mange av disse sender jevnlig penger tilbake til hjemlandet. I følge Casteñeda kommer det 1,8 milliarder dollar til El Salvador årlig denne veien. Det er mye for et land med BNP på 13.7 milliarder.