– Denne skjøre substansen kan ikke påtvinges ved å ta i bruk importerte modeller. Demokratiet må oppfostres med omsorg og ved hjelp av tidligere generasjoners erfaring og tradisjoner, sier presidenten til det russiskbaserte magasinet Turkmenistans nettutgave.

Av denne grunn har han det heller ikke travelt med å gjennomføre reformer i det politiske systemet som hans forgjenger, den avdøde diktatoren Saparmurat Nijazov, bygde opp.

– Ethvert forsøk på å finne umiddelbare og varige løsninger på sosiopolitiske eller økonomiske problemer vil føre til kaos og ustabilitet, sier presidenten.

– De siste tiårene har vi vært vitne til et stort antall nedslående eksempler på dette i mange stater. Turkmenistan har derimot ikke opplevd noen økonomiske eller politiske sjokk i løpet av sine 15 år med uavhengighet, fortsetter han.

Berdymukhammedov ble nylig valgt som president i Turkmenistan, men ifølge Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) kan ikke valget betegnes som et ekte valg.