Hva vi snakker om? Hummere, selvsagt.

Hummerens sexpreferanser fremkommer i et krysningsforsøk som ble foretatt av Haforsningsinstituttet i sommer.

Gjennom forsøket ville man se om de to hummerartene Homarus gammarus (europeisk hummer) og Homarus americanus (amerikansk hummer) ville pare seg naturlig.

Alle tidligere vellykkede krysningsforsøk har vært basert på kunstig befruktning.

Det viste seg at de to hummerartene åpenbart ikke gjenkjente den andre som en aktuell seksuell partner. All seksuell atferd forekom kun mellom hummer av samme art, uavhengig av hannens dominansstatus.

Kan amerikanerne duge i nøden?

Vi antar at kjemisk kommunikasjon kan være med på å hindre denne paringen, men dette er ikke utredet.

Reproduksjonsmekanismer kan være ganske komplekse, og andre komponenter enn luktesignaler kan være medvirkende, som for eksempel atferd. Selve paringsatferden ser ut til å være svært lik mellom artene, skriver Havforskningsinstituttet i en pressemelding.

Panikkparing

Det må derfor tas et forbehold om et annet utfall dersom hunnen ikke hadde hatt et reelt valg. Det er kun i korte perioder den er paringsklar. Vi vet ikke om manglende evne til å tolke den andre artens kjemiske signaler vil være tilstrekkelig for å hindre "panikkparing" i et tilfelle der hunnen kun har timer/dager til rådighet for å pare seg, og det bare er amerikanske hanner tilgjengelig.

Nye, uheldige arter

Ellers så bekreftet arbeidet at artene oppfattet hverandre som en konkurrent om skjul og mat, med samme døgnrelaterte aktivitetsmønster og behov for skjul. Det ble i tillegg sett at mye av den importerte amerikanske hummeren bar på rur, som vi ikke fikk artsbestemt. Dette kan være nye arter for europeiske farvann, og enda en grunn til å unngå at importert hummer kommer ut i våre farvann.

Forsøkene ble gjennomført i samarbeid mellom Universitetet i Hull og Havforskningsinstituttet i Norge.

DØD OG RØD: Disse hummerne endte sitt liv uten å få med seg forskningen om deres sexpreferanser.