Gruppen som kaller seg Sannhetens sverd, truer med å «kutte strupen fra åre til åre» på kvinnene. Gruppen har tidligere tatt på seg ansvar for bombeattentater mot internettkafeer og musikkforretninger, og betraktes som ett av flere tilskudd til palestinske ekstremister med sympati for eller bånd til al-Qaida.

Men den nye trusselen utgjør første gang en spesiell gruppe mennesker blir utpekt som mål. Trusselen har skapt stor frykt blant kvinnelige nyhetsopplesere.

Vestlige klær

Det er rundt 15 kvinnelige opplesere i det regjeringskontrollerte TV Palestina. De fleste av dem bruker hodetørkle, kalt hijab, men også mange av disse bruker vestlige klær og makeup.

Trusselen fra Sannhetens sverd ble sendt ut på e-post fredag til flere nyhetsmedier.

– Vi skal kutte struper, og fra åre til åre, hvis det er nødvendig for å beskytte denne nasjonens ånd og moral, het det i meldingen. Kvinnelige nyhetsopplesere ble anklaget for å være «uten moral eller skam».

Personlige trusler

Gruppen opplyste at den visste hvor kvinnene kunne finnes. Før trusselen ble sendt ut, hadde noen av kvinnene fortalt at de hadde fått personlige trusler på mobiltelefon. En av nyhetsoppleserne som ikke bruker hodeplagg, sa at hun ikke torde gå på arbeid lørdag.

– Det skaper en farlig presedens i samfunnet vårt. Det vil ramme alle arbeidende kvinner, sier den kvinnelige nyhetsoppleseren som ber om å få være anonym.

En annen nyhetsoppleser som bruker hodetørkle, sier hun ikke kan forstå hvorfor de blir truet.

– Jeg håper de trekker det tilbake. Jeg håper ikke en kule blir skutt mot oss, sier hun.

(©NTB)