En ny meningsmåling viser at 45,7 prosent av befolkningen ønsker å trekke de norske soldatene ut av Afghanistan.

38,7 prosent mener at soldatene bør bli, ifølge undersøkelsen som er gjort for TV 2 av TNS Gallup.

— Dette føyer seg inn i rekken av undersøkelser i europeiske land der folk ikke har noen tro på at krigen går i riktig retning. Og det gjør at folk er kritiske til å ha tropper der, og det gjør at vi må trekke oss ut, sier fungerende parlamentarisk leder i SV, Heikki Holmås.

Spørsmålet som er stilt i undersøkelsen er følgende: «Norge har hatt militære styrker i Afghanistan siden 2001, og det diskuteres nå om engasjementet bør fortsette. Mener du at de norske styrkene bør forbli i Afghanistan, eller bør de trekkes ut i løpet av det nærmeste året?».

Frp-leder Siv Jensen mener at Norge må sende flere soldater, siden det norske samfunnet nyter godt av den økte sikkerheten som den amerikanske krigføringen angivelig gir. Det sier regjeringen nei til, men ønsker å opprettholde dagens nivå.

For bare to dager siden ga en tilsvarende undersøkelse motstridende resultater. En meningsmåling utført av Sentio på oppdrag fra Bergens Tidende, viste flertall for norsk tilstedeværelse. 43,5 prosent av de spurte i denne undersøkelsen sa at Norge fremdeles bør ha soldater i Afghanistan, mens 41,6 prosent var imot.

**Les også:

Uendra støtte til krigen**