FRANK M. ROSSAVIK

Forslaget kommer fra Østerrike, Estland, Latvia og Litauen som onsdag møttes i Wien. At de fire holdt sitt eget «Austro-Baltiske toppmøte», og har tenkt å gjenta det, viser hvordan land ordner seg i det nye, utvidete EU.

— Flyktninger fra Tsjetsjenia er et problem for alle våre fire land, sa Østerrikes innenriksminister Ernst Strasser på en pressekonferanse etter møtet, ifølge Wien-avisen Der Standard.

Strasser la ikke skjul på at hovedhensikten med leirene er å dempe flyktningpresset mot egne grenser.

Østerrike har fått over 4000 asylsøkere fra Russland til nå i år, brorparten antas å være tsjetsjenere. Nå sendes forslaget til EUs for tiden nederlandske formannskap.

Tanken om å opprette leire for flyktninger utenfor EUs grenser er ikke ny. Den ble fremmet av Storbritannia i fjor og var da veldig kontroversiell blant EU-landene. Senere har flere land, blant dem Tyskland, sluttet seg til. Nylig kom EUs påtroppende justiskommissær Rocco Buttiglione liknende tanker.

Ingen legger skjul på at det er et viktig motiv å bremse strømmen av asylsøkere/flyktninger, men en del argumenterer også med at «flyktninger hjelpes bedre nær sitt hjemsted».

Dette gjør lite inntrykk på menneskerettighetsgrupper i EU, samt liberale og sosialistiske partier i Europaparlamentet - som kjemper bestemt mot forslaget.

Også i Norge går denne debatten som kjent. I forrige uke tok professorene Berthold Grünfeld og Thomas Hylland-Eriksen til orde for at leire for asylsøkere i Afrika må vurderes. Fremskrittspartiet har takket de to for støtten.

Generalsekretær Morten Tjessem i Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS) stiller seg spørrende til utspillet fra Østerrike og de tre baltiske republikkene.

— Flere hundre tusen tsjetsjenere har flyktet fra sine hjemsteder. De fleste er andre steder i Russland. Mange er også i Ukraina og lever under meget vanskelige forhold. Hvis EU vil gi humanitær hjelp for å bedre forholdene lokalt, vil det være positivt. EU bør også påvirke russerne til å forbedre den generelle sikkerhetssituasjonen for tsjetsjenere både i og utenfor Tsjetsjenia, mener Tjessem.

— Men det vil være uakseptabelt hvis forslaget innebærer at man skal legge enda flere hindringer i veien for de nokså få tsjetsjenerne som søker tilflukt lenger vest i Europa, sier Morten Tjessem.