Initiativet kommer dagen etter at fem makedonske reservesoldater ble drept i sammenstøt med geriljaen utenfor den albanskdominerte byen Tetovo.

— Eneste svaret - Et kraftig militært svar er den eneste måten å oppnå fred på, sa statsministerens talsmann Antonio Milososki.

En erklæring om krigstilstand ville gi de militære mulighet til å innkalle alle stridsdyktige menn til tjeneste. Det trengs to tredels flertall i nasjonalforsamlingen for å vedta en slik erklæring.

Slutten for samlingsregjeringen Regjeringen foreslo det samme i begynnelsen av mai, etter et geriljaangrep der åtte soldater ble drept, men ble overtalt av vestlige land til å la det være fordi det ville skjerpe motsetningene mellom slaviske makedonere og albanere.

Sistnevnte gruppe utgjør mellom en tredel og en firedel av befolkningen. Skulle nasjonalforsamlingen vedta krigstilstand, ville det etter alt å dømme bety slutten for den skjøre samlingsregjeringen, der også albanske partier er med.NTB