Tiltaket har tvunget seg fram, fordi de fleste av landets kirkegårder er overfylte, meldte BBC tirsdag. Hvis utviklingen fortsetter som i dag, vil England og Wales stå uten gravplasser om rundt 30 år.

Familiene til de gravlagte vil imidlertid få vetorett, forsikrer talsmenn for regjeringen. Det blir opp til de lokale myndighetene å kontakte pårørende for å få tillatelse til gjenbruk av graver, het det på BBCs nettsider.